Anteckningar 2018

2018-12-17
Hej alla medlemmar i Bunge Fiber!

Nu har vi haft fiber och vårt gruppavtal med Com Hem i ca 3,5 år. Avtalet löper ut i juni 2020. Det verkar som om de flesta är relativt nöjda med funktionen och det avtal vi tecknat. Jag vet att det förekommer smärre problem ibland men att kundtjänst oftast löser det hyggligt.

För någon månad sedan aviserade Com Hem en avgiftshöjning pga att IP Only höjt sina nätavgifter gentemot dem. Jag och några från vår styrelse deltog i ett möte med Com Hem och IP Only tillsammans med ett antal andra föreningar. Där reddes det ut att avgiftshöjningen inte skulle drabba de föreningar som skrivit avtal före 2017-01-01 och där är ju vi bland dem. Vi försökte få några hintar om vad som väntar när det är dags att förnya avtalet men det finns inga löften idag. Vi kan nog räkna med kanske 10 % höjning. I ett gruppavtal kan man räkna med att det blir ca 100 kr billigare än enskilda abonnemang.

Det kanske finns någon i vår förening som känner marknaden och kan göra jämförelser mellan olika tjänsteleverantörer? I så fall är ni välkomna att komma med något material vid årsmötet som kommer någon gång i mars eller april.

Vid årsmötet blir det också några som lämnar styrelsen. Jag står inte till förfogande för omval som ordförande och Bengt Horn avgår som kassör. Jag uppmanar er alla att försöka hjälpa valberedningens nuvarande ledamöter Kerstin Gabrielsson Mikael Hamstedt med konkreta förslag till ytterligare en ledamot i Valberedningen samt till avgående ledamöter. Och det går också utmärkt att tala om att man själv kan tänka sig att ställa upp för någon period.

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Önskar Sven Boman/ Ordförande

2018-06-07

Dataskyddsförordningen

Från och med 2018-05-25 gäller en ny EU-förordning (GDPR) General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen, som reglerar registrering av personuppgifter. Den ersätter då tidigare gällande PUL (Personuppgiftslagen).  Genom att betala årlig medlemsavgift till Bunge Fiber ekonomisk förening uppfattar vi det som att du också godkänner att dina uppgivna personuppgifter, registreras av oss: namn, adress, angiven e-postadress, anläggningsadress och datum för gruppavtalet med Comhem. Uppgifterna används som medlemsregister och som underlag för kvartalsvis fakturering för gruppavtalet via Payex. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje person

Sven Boman / Ordförande

2018-05-14
Fibervänner

 Nu har nästan 3 år gått sedan vi blev uppkopplade på fibernätet. Det mesta har fungerat OK. Några har haft en del problem med utrustningen, inkopplingar, någon avgrävd ledning och lite annat. Tv-sändningarna var hackiga en period men blev stabila förra våren då viss utrustning uppgraderades.

Senaste årsmötet diskuterades kommande gruppavtal når vårt nuvarande löper ut om två år. Vi kommer att i närtid ha dialog med våra fibergrannar Lärbro och Hangvar som har samma koncept som vi. Lärbro har dock Boxer men Com Hem har köpt upp detta bolag. Vi får se om vi kommer fram till någon gemensam strategi inför nytt avtal. Vi skall dock inte hoppas på för mycket. Det är stora drakar att slåss mot och vi är inte så stora. Men tillsammans blir vi något starkare.

Hoppas att vi inte skall behöva vidkännas några större höjningar jämfört med vårt nuvarande avtal.

Som ni läst på konstituerande mötesprotokollet så blev det inga större ändringar i styrelsen. Mikael Hamstedt lämnar och Tomas Erlandsson efterträdde honom. För egen del aviserade jag på årsmötet att jag lämnar ordförandeposten vid nästa årsmöte. Jag uppmanar alla medlemmar att komma med förslag i god tid till valberedningen. Ta själv en funderare om du kanske skulle ställa dig till förfogande för någon post i styrelsen. Det gäller ju att hjälpas åt, inte att några stycken skall dra lasset hela tiden.

Hoppas på en fin sommar.
Sven Boman / Ordförande

2018-01-31

Sedan igår tisdag ca 09.20 är det driftavbrott  på fibern (bredband, TV, telefon) i Bungenäsområdet. Felanmälan har gjorts till Comhem. År flera drabbade, ring och anmäl till Comhem så snart som möjligt. Förhoppningsvis ska felet vara avhjälpt snart.

Felet visade sig bero på en avgrävd kabel. Åtgärdades via BRS inom ett par dagar.