Styrelse

Styrelsen Bunge Fiber Ekonomisk förening 2022

Ordförande och teknikansvarig mot Tele2 (ComHem):
Jan-Erik Ohlsson
070-2736002

Vice ordförande :
Thomas Erlandsson
070-6233983

Sekreterare :
Gullbritt Thorsell
073-9222099

Kassör och Matrisansvarig:
Marlene Erlandsson
 070-3071657

Ledamot:
Thomas Reinhag
070-4323494

Ledamot:
Annika Ekström
070-2166096

Ledamot:
Marcus Petterson-Hellqvist
070-2282100

Revisor, webbansvarig och biträdande teknikansvarig:
Valter Möllerström
073-3500172

Revisor suppleant:
Kerstin Edstam Gabrielsson
070-6346105

Valberedning:
Mikael Hamstedt
0708 87 71 66

Hans Åkermark
070-5767185

Mats Widgren
070-6712742

Kontakta styrelsen via tel. alt. sänd ett meddelande via flik ” Kontakt”