Omstart av systemet

För att starta om systemet så måste du bryta strömmen till media konvertern ( den vita lådan där fibern kommer in) och ComHems router (den svarta stående eller den äldre liggande med svart ovansida och vit botten ). Det görs genom att dra ut nätadaptrarna ur vägguttagen. Vänta några minuter.
Sätt i nätadaptern för mediakonvertern och låt den starta. När den är igång så skall de två nedersta lamporna lysa grönt.
Sätt då i nätadaptern för routern. Det tar en god stund för routern att starta. När den startar så skall det bara lysa (blinka) gröna lysdioder på routern.
På medikonvertern lyser nu tre gröna lysdioder. Den översta blinkar. I vissa fall kan en av lysdioderna lysa orange vilket betyder att bithastigheten ”nedströms” är ” något mer” än 100Mbit/sek.
Förhoppningsvis fungerar nu allt igen.
Har du frågor av teknisk natur kan du kontakta föreningens teknikansvariga. Se under Styrelse.