Info.-Länkar

Årsmötesrapporter 2017-04-01

Dagordning årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

======================================

Hellvi Fiber
Rute Fiber
Lärbro Fiber
Fibernät Gotland
Gothem Fiber
Dalhem Fiber
Regionens Fiberkarta
Bunge Sockenförening
Bredband Gotland   ( Bredband till alla )
 Olika ComHem Tv-paket 
Tivokostnader 2015-03-14 årsmötet
Comhem avtal 2015-04-09
Beskrivning av tjänsten Korttidsabonnemang
IP-Onlys kundportal utseend
 Router med trådlös funktion
Bredbandskollen PTS (Testa hastigheten)
 Bredbandskartan PTS
Ornö Fiber med bra information om fiber (Bra sida)
Installationsanvisning för fiber i fastighet
Installationsguide för inomhusdosan  XG6846
Presentation av Väg & Byggnadsgrus
Fiberavtal med IP-Only (Gotland Fiber)
Avtal bilaga 1 (Anslutning) 
Bunge markupplåtelseavtal 2014-08-08
Anmälan för anslutning till  Gotland Fiber
Bredband-olika alternativ