Kostnad gruppavtal

Kvartalskostnad för alla, oavsett fakturans leveranssätt, fom 2021-02-01: 1025kr.
Föreningens avtal med ComHem löper på 2år, vilket automatiskt förlängs om inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är 9 månader.

Gruppavtalets innehåll