Att ansluta sig till fiber och Bunge Fibers gruppavtal

Om du vill nyansluta dig till IP Onlys fibernät och sedan till Bunge Fibers gruppavtal så skall du följa dessa steg!

1. Beställ fiberanslutning:
Kontakta IP Only och beställ fiberanslutning. Klicka på denna länk för att komma till IP Onlys beställningssida.
Eller kontakta kassören se menyval ”Styrelse” för hjälp.

2. Bli medlem i Bunge Fiber och beställ gruppavtal:
Kontakta kassören, se under ”Styrelse”, och få hjälp med medlemskap och att ansluta till Bunge Fibers befintliga gruppavtal med ComHem.
Gruppavtalet omfattar fn:
Bredband 100/100 Mbit/sekund
Ett grundutbud av TV-kanaler
Fast telefoni.
Kostnad se länken!

För frågor kontakta kassören enligt ovan!