Förfallen faktura

OBS! Nedanstående nya rutiner vid förfallen faktura gäller fom 2019-10-01

Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

+2 dagar efter förfallodatum får man en ”mjuk” påminnelse vi mejl/brev.
+7 dagar efter förfallodatum får man en påminnelse via brev med en avgift på 60kr plus ränta.
+14dagar efter förfallodatum får man ett inkassokrav via brev med en avgift på 180kr plus ränta.
+30 dagar efter förfallodatum kommer det att göras en kreditbedömning vilket leder till ett förslag till styrelsen om vidare åtgärd.

Frågor om detta kan ställas till kassören se under meny ”Styrelse”!