Anteckningar 2017

2017-11-02

Störningar

I fredags kväll den 27 oktober 2017 hade många störningar på internet och TV. Orsaken till störningen var ett tekniskt fel hos Comhem. Eftersom felet hade med IP-adresser att göra så uppträdde det på olika tider och under olika lång tid inom vårt område.

Styrelsen

 

2017-04-08

Fjärrprogrammering

Det går att fjärrprogrammera Tivo med hjälp av ComHem Playappen. En inställning måste först göras i Tivo, en bra beskrivning finns på https://www.youtube.com/watch?v=mxD2jy6XgzM.

 

2017-04-08

Specialavtal för endast bredband

Vid årsmötet den 25 mars ställdes frågan om föreningen kan tänkas förhandla om ett nytt separat avtal för endast de som har bredbandsanslutningen och inte är abonnenter i vårt gruppavtal. Styrelsen har vid förfrågan hos ComHem fått svaret att man inte tecknar sådana avtal. Ett sådant avtal skulle ligga alldeles för högt i pris beroende på det leveransavtal ComHem har med IP-only.

 

2017-03-31

Information om fakturainbetalning

Styrelsen i Bunge Fiber ekonomiska förening har beslutat att från och med nästa kvartal kommer fakturainbetalning till Payex gällande gruppavtalet med ComHem (bredband, TV och telefon) att tidigareläggas till månad nummer två i varje kvartal. Nästa kvartalsfaktura kommer därför ha sista inbetalningsdag den 27 maj 2017, vilken avser inbetalning för tredje kvartalet 2017 för gruppavtalet med ComHem.

 

2017-03-22

Information angående avtalet med ComHem från styrelsens tekniske expert, Leif Pettersson

Idag genomförde jag ett telefonmöte med representanter (5 st) från ComHem angående våra synpunkter på det de levererar. Det var ett i mitt tycke bra möte och mitt intryck är att de tog till sig det jag framförde.

Vi berörde i huvudsak TV, men diskuterade även bredband och telefon. Uppdatering av Tivoboxens programvara är nu genomförd i hela landet och förhoppningsvis skall det resultera i en stabilare funktion.

Det fel som drabbade oss i början av mars berodde på överbelastning i nätet, vilket åtgärdades av IP-Only 2017-03-14.

Vi diskuterade även kring det faktum att problemen hos oss visar sig vara väldigt olika vad gäller symptom och antal. En del har i stort sett inga problem, medan andra har ständiga bekymmer med att få det att fungera. När det gäller WiFi är det många faktorer i bostaden som spelar in och kan orsaka bl. a. försämrad täckning, men det skulle leda för långt att här gå in på alla tänkbara orsaker.

Resultatet av telefonmötet blev detta mail, där jag nu UPPMANAR alla som har UPPENBARA problem att maila mig och kortfattat redogöra för vad problemen består i.

Era svar vill jag ha senast 2017-04-17, så att jag därefter kan sammanställa och skicka vidare till ComHem. När det är gjort kommer vi att ha ett nytt möte då vi diskuterar fortsatta åtgärder. Det kan då t.ex. bli mera omfattande tekniska kontroller på felrapporter som ”sticker ut”.

Era svar mailar ni till: leipet1@hotmail.com

 

2017-03-17

DRIFTSTÖRNINGAR ÅTGÄRDADE

Efter ett stigande antal felanmälningar med likadan felbeskrivning har en omfattande kontroll utförts av ComHem och IP-Only.

Man har konstaterat att felen har orsakats av kapacitetsbrist i nätet, vilket har medfört att signalen ut till respektive abonnent blivit för svag och detta har i huvudsak drabbat TV-bilden och ljudet.

2017-03-14 genomfördes arbete med att förstärka nätet och i och med detta bör problemen ha försvunnit. Kontroller som genomförts visar att allt är OK!

Om någon fortfarande har problem, ring 90 222 och gör felanmälan!

 

 

2017-03-08

Välkommen till ÅRSMÖTE med Bunge Fiber Ekonomiska Förening lördagen den 25 mars 2017 kl. 14.00, Folkhögskolans hörsal i Fårösund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Styrelsen

Handlingar inför årsmötet finns att ta del av under fliken INFO-Länkar.

 

 

 

2017-03-07

Ring 90 222 och gör felanmälan till Com Hem varje gång  problem uppstår!

Com Hem uppmanar oss var och en att göra felanmälan så snart någon har problem med de tjänster som ingår i vårt gruppavtal; bredband, TV eller telefon. Om ingen anmäler tror de att allt är frid och fröjd och att vi är nöjda. Com Hem behöver få info och statistik om vilka som drabbas och om problemens art och omfattning för att kunna lokalisera problemen och vidta rätt åtgärder.

Com Hem informerar också om att de är medvetna om störningar i nätet. Förhoppningsvis ska problemen vara åtgärdade under nästa vecka. Man håller också på med uppdateringar av TIVO boxen.

Styrelsen