Anteckningar 2018

2018-12-17
Hej alla medlemmar i Bunge Fiber!

Nu har vi haft fiber och vårt gruppavtal med Com Hem i ca 3,5 år. Avtalet löper ut i juni 2020. Det verkar som om de flesta är relativt nöjda med funktionen och det avtal vi tecknat. Jag vet att det förekommer smärre problem ibland men att kundtjänst oftast löser det hyggligt.

För någon månad sedan aviserade Com Hem en avgiftshöjning pga att IP Only höjt sina nätavgifter gentemot dem. Jag och några från vår styrelse deltog i ett möte med Com Hem och IP Only tillsammans med ett antal andra föreningar. Där reddes det ut att avgiftshöjningen inte skulle drabba de föreningar som skrivit avtal före 2017-01-01 och där är ju vi bland dem. Vi försökte få några hintar om vad som väntar när det är dags att förnya avtalet men det finns inga löften idag. Vi kan nog räkna med kanske 10 % höjning. I ett gruppavtal kan man räkna med att det blir ca 100 kr billigare än enskilda abonnemang.

Det kanske finns någon i vår förening som känner marknaden och kan göra jämförelser mellan olika tjänsteleverantörer? I så fall är ni välkomna att komma med något material vid årsmötet som kommer någon gång i mars eller april.

Vid årsmötet blir det också några som lämnar styrelsen. Jag står inte till förfogande för omval som ordförande och Bengt Horn avgår som kassör. Jag uppmanar er alla att försöka hjälpa valberedningens nuvarande ledamöter Kerstin Gabrielsson Mikael Hamstedt med konkreta förslag till ytterligare en ledamot i Valberedningen samt till avgående ledamöter. Och det går också utmärkt att tala om att man själv kan tänka sig att ställa upp för någon period.

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Önskar Sven Boman/ Ordförande

2018-06-07

Dataskyddsförordningen

Från och med 2018-05-25 gäller en ny EU-förordning (GDPR) General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen, som reglerar registrering av personuppgifter. Den ersätter då tidigare gällande PUL (Personuppgiftslagen).  Genom att betala årlig medlemsavgift till Bunge Fiber ekonomisk förening uppfattar vi det som att du också godkänner att dina uppgivna personuppgifter, registreras av oss: namn, adress, angiven e-postadress, anläggningsadress och datum för gruppavtalet med Comhem. Uppgifterna används som medlemsregister och som underlag för kvartalsvis fakturering för gruppavtalet via Payex. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje person

Sven Boman / Ordförande

2018-05-14
Fibervänner

 Nu har nästan 3 år gått sedan vi blev uppkopplade på fibernätet. Det mesta har fungerat OK. Några har haft en del problem med utrustningen, inkopplingar, någon avgrävd ledning och lite annat. Tv-sändningarna var hackiga en period men blev stabila förra våren då viss utrustning uppgraderades.

Senaste årsmötet diskuterades kommande gruppavtal når vårt nuvarande löper ut om två år. Vi kommer att i närtid ha dialog med våra fibergrannar Lärbro och Hangvar som har samma koncept som vi. Lärbro har dock Boxer men Com Hem har köpt upp detta bolag. Vi får se om vi kommer fram till någon gemensam strategi inför nytt avtal. Vi skall dock inte hoppas på för mycket. Det är stora drakar att slåss mot och vi är inte så stora. Men tillsammans blir vi något starkare.

Hoppas att vi inte skall behöva vidkännas några större höjningar jämfört med vårt nuvarande avtal.

Som ni läst på konstituerande mötesprotokollet så blev det inga större ändringar i styrelsen. Mikael Hamstedt lämnar och Tomas Erlandsson efterträdde honom. För egen del aviserade jag på årsmötet att jag lämnar ordförandeposten vid nästa årsmöte. Jag uppmanar alla medlemmar att komma med förslag i god tid till valberedningen. Ta själv en funderare om du kanske skulle ställa dig till förfogande för någon post i styrelsen. Det gäller ju att hjälpas åt, inte att några stycken skall dra lasset hela tiden.

Hoppas på en fin sommar.
Sven Boman / Ordförande

2018-01-31

Sedan igår tisdag ca 09.20 är det driftavbrott  på fibern (bredband, TV, telefon) i Bungenäsområdet. Felanmälan har gjorts till Comhem. År flera drabbade, ring och anmäl till Comhem så snart som möjligt. Förhoppningsvis ska felet vara avhjälpt snart.

Felet visade sig bero på en avgrävd kabel. Åtgärdades via BRS inom ett par dagar.

Anteckningar 2017

2017-11-02

Störningar

I fredags kväll den 27 oktober 2017 hade många störningar på internet och TV. Orsaken till störningen var ett tekniskt fel hos Comhem. Eftersom felet hade med IP-adresser att göra så uppträdde det på olika tider och under olika lång tid inom vårt område.

Styrelsen

 

2017-04-08

Fjärrprogrammering

Det går att fjärrprogrammera Tivo med hjälp av ComHem Playappen. En inställning måste först göras i Tivo, en bra beskrivning finns på https://www.youtube.com/watch?v=mxD2jy6XgzM.

 

2017-04-08

Specialavtal för endast bredband

Vid årsmötet den 25 mars ställdes frågan om föreningen kan tänkas förhandla om ett nytt separat avtal för endast de som har bredbandsanslutningen och inte är abonnenter i vårt gruppavtal. Styrelsen har vid förfrågan hos ComHem fått svaret att man inte tecknar sådana avtal. Ett sådant avtal skulle ligga alldeles för högt i pris beroende på det leveransavtal ComHem har med IP-only.

 

2017-03-31

Information om fakturainbetalning

Styrelsen i Bunge Fiber ekonomiska förening har beslutat att från och med nästa kvartal kommer fakturainbetalning till Payex gällande gruppavtalet med ComHem (bredband, TV och telefon) att tidigareläggas till månad nummer två i varje kvartal. Nästa kvartalsfaktura kommer därför ha sista inbetalningsdag den 27 maj 2017, vilken avser inbetalning för tredje kvartalet 2017 för gruppavtalet med ComHem.

 

2017-03-22

Information angående avtalet med ComHem från styrelsens tekniske expert, Leif Pettersson

Idag genomförde jag ett telefonmöte med representanter (5 st) från ComHem angående våra synpunkter på det de levererar. Det var ett i mitt tycke bra möte och mitt intryck är att de tog till sig det jag framförde.

Vi berörde i huvudsak TV, men diskuterade även bredband och telefon. Uppdatering av Tivoboxens programvara är nu genomförd i hela landet och förhoppningsvis skall det resultera i en stabilare funktion.

Det fel som drabbade oss i början av mars berodde på överbelastning i nätet, vilket åtgärdades av IP-Only 2017-03-14.

Vi diskuterade även kring det faktum att problemen hos oss visar sig vara väldigt olika vad gäller symptom och antal. En del har i stort sett inga problem, medan andra har ständiga bekymmer med att få det att fungera. När det gäller WiFi är det många faktorer i bostaden som spelar in och kan orsaka bl. a. försämrad täckning, men det skulle leda för långt att här gå in på alla tänkbara orsaker.

Resultatet av telefonmötet blev detta mail, där jag nu UPPMANAR alla som har UPPENBARA problem att maila mig och kortfattat redogöra för vad problemen består i.

Era svar vill jag ha senast 2017-04-17, så att jag därefter kan sammanställa och skicka vidare till ComHem. När det är gjort kommer vi att ha ett nytt möte då vi diskuterar fortsatta åtgärder. Det kan då t.ex. bli mera omfattande tekniska kontroller på felrapporter som ”sticker ut”.

Era svar mailar ni till: leipet1@hotmail.com

 

2017-03-17

DRIFTSTÖRNINGAR ÅTGÄRDADE

Efter ett stigande antal felanmälningar med likadan felbeskrivning har en omfattande kontroll utförts av ComHem och IP-Only.

Man har konstaterat att felen har orsakats av kapacitetsbrist i nätet, vilket har medfört att signalen ut till respektive abonnent blivit för svag och detta har i huvudsak drabbat TV-bilden och ljudet.

2017-03-14 genomfördes arbete med att förstärka nätet och i och med detta bör problemen ha försvunnit. Kontroller som genomförts visar att allt är OK!

Om någon fortfarande har problem, ring 90 222 och gör felanmälan!

 

 

2017-03-08

Välkommen till ÅRSMÖTE med Bunge Fiber Ekonomiska Förening lördagen den 25 mars 2017 kl. 14.00, Folkhögskolans hörsal i Fårösund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Styrelsen

Handlingar inför årsmötet finns att ta del av under fliken INFO-Länkar.

 

 

 

2017-03-07

Ring 90 222 och gör felanmälan till Com Hem varje gång  problem uppstår!

Com Hem uppmanar oss var och en att göra felanmälan så snart någon har problem med de tjänster som ingår i vårt gruppavtal; bredband, TV eller telefon. Om ingen anmäler tror de att allt är frid och fröjd och att vi är nöjda. Com Hem behöver få info och statistik om vilka som drabbas och om problemens art och omfattning för att kunna lokalisera problemen och vidta rätt åtgärder.

Com Hem informerar också om att de är medvetna om störningar i nätet. Förhoppningsvis ska problemen vara åtgärdade under nästa vecka. Man håller också på med uppdateringar av TIVO boxen.

Styrelsen

 


 

 

 

Anteckningar 2016

2017-04-08

Fjärrprogrammering

Det går att fjärrprogrammera Tivo med hjälp av ComHem Playappen. En inställning måste först göras i Tivo, en bra beskrivning finns på https://www.youtube.com/watch?v=mxD2jy6XgzM.

 

2017-04-08

Specialavtal för endast bredband

Vid årsmötet den 25 mars ställdes frågan om föreningen kan tänkas förhandla om ett nytt separat avtal för endast de som har bredbandsanslutningen och inte är abonnenter i vårt gruppavtal. Styrelsen har vid förfrågan hos ComHem fått svaret att man inte tecknar sådana avtal. Ett sådant avtal skulle ligga alldeles för högt i pris beroende på det leveransavtal ComHem har med IP-only.

 

2017-03-31

Information om fakturainbetalning

Styrelsen i Bunge Fiber ekonomiska förening har beslutat att från och med nästa kvartal kommer fakturainbetalning till Payex gällande gruppavtalet med ComHem (bredband, TV och telefon) att tidigareläggas till månad nummer två i varje kvartal. Nästa kvartalsfaktura kommer därför ha sista inbetalningsdag den 27 maj 2017, vilken avser inbetalning för tredje kvartalet 2017 för gruppavtalet med ComHem.

 

2017-03-22

Information angående avtalet med ComHem från styrelsens tekniske expert, Leif Pettersson

Idag genomförde jag ett telefonmöte med representanter (5 st) från ComHem angående våra synpunkter på det de levererar. Det var ett i mitt tycke bra möte och mitt intryck är att de tog till sig det jag framförde.

Vi berörde i huvudsak TV, men diskuterade även bredband och telefon. Uppdatering av Tivoboxens programvara är nu genomförd i hela landet och förhoppningsvis skall det resultera i en stabilare funktion.

Det fel som drabbade oss i början av mars berodde på överbelastning i nätet, vilket åtgärdades av IP-Only 2017-03-14.

Vi diskuterade även kring det faktum att problemen hos oss visar sig vara väldigt olika vad gäller symptom och antal. En del har i stort sett inga problem, medan andra har ständiga bekymmer med att få det att fungera. När det gäller WiFi är det många faktorer i bostaden som spelar in och kan orsaka bl. a. försämrad täckning, men det skulle leda för långt att här gå in på alla tänkbara orsaker.

Resultatet av telefonmötet blev detta mail, där jag nu UPPMANAR alla som har UPPENBARA problem att maila mig och kortfattat redogöra för vad problemen består i.

Era svar vill jag ha senast 2017-04-17, så att jag därefter kan sammanställa och skicka vidare till ComHem. När det är gjort kommer vi att ha ett nytt möte då vi diskuterar fortsatta åtgärder. Det kan då t.ex. bli mera omfattande tekniska kontroller på felrapporter som ”sticker ut”.

Era svar mailar ni till: leipet1@hotmail.com

 

2017-03-17

DRIFTSTÖRNINGAR ÅTGÄRDADE

Efter ett stigande antal felanmälningar med likadan felbeskrivning har en omfattande kontroll utförts av ComHem och IP-Only.

Man har konstaterat att felen har orsakats av kapacitetsbrist i nätet, vilket har medfört att signalen ut till respektive abonnent blivit för svag och detta har i huvudsak drabbat TV-bilden och ljudet.

2017-03-14 genomfördes arbete med att förstärka nätet och i och med detta bör problemen ha försvunnit. Kontroller som genomförts visar att allt är OK!

Om någon fortfarande har problem, ring 90 222 och gör felanmälan!

 

 

2017-03-08

Välkommen till ÅRSMÖTE med Bunge Fiber Ekonomiska Förening lördagen den 25 mars 2017 kl. 14.00, Folkhögskolans hörsal i Fårösund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Styrelsen

Handlingar inför årsmötet finns att ta del av under fliken INFO-Länkar.

 

 

 

2017-03-07

Ring 90 222 och gör felanmälan till Com Hem varje gång  problem uppstår!

Com Hem uppmanar oss var och en att göra felanmälan så snart någon har problem med de tjänster som ingår i vårt gruppavtal; bredband, TV eller telefon. Om ingen anmäler tror de att allt är frid och fröjd och att vi är nöjda. Com Hem behöver få info och statistik om vilka som drabbas och om problemens art och omfattning för att kunna lokalisera problemen och vidta rätt åtgärder.

Com Hem informerar också om att de är medvetna om störningar i nätet. Förhoppningsvis ska problemen vara åtgärdade under nästa vecka. Man håller också på med uppdateringar av TIVO boxen.

Styrelsen

 

2016-11-11

Föreningens abonnenter av gruppavtalet med Com Hem har fått brev från föreningen via e-post, där vi ber att den som tycker att det finns problem med tjänsterna  bredband, telefon och TV från Com Hem och som inte meddelat det till oss i föreningen, att informera oss vari problemen består. Det kan ske direkt som svar på brevet via e-post, men kan också ske här på Hemsidan.

Vi vill gärna veta vad man tycker och tänker och om Com Hem inför det möte som vi snart kommer att ha med Com Hem.

 

2016-08-30

 Efter en fråga från en medlem angående möjlighet att sluta andra avtal än det gruppavtal vi nu har med Comhem vill vi svara följande:

Frågan diskuterades, men föreningen har inga möjligheter att sluta andra avtal än gruppavtalet med Comhem.
De medlemmar som endast önskar bredband eller avtal med annan leverantör är
fria att välja detta utifrån det utbud som finns.

2016-06-16

IP-ONLY har gjort en uppdatering/rep av fiber gotland 2016-06-15.

Det medförde för en del att mediaomvandlaren (vit, den med två fasta och en blinkande lampa ) inte ville starta om.

Gör så här: leta upp hålet ”reset” och med hjälp av ett gem eller liknande tryck försiktigt in den knapp som finns på insidan av hålet och håll intryckt i ca 10-15 sek. Invänta att alla lamporna lyser gult, släpp knappen och mediaomvandlaren gör en omstart till fabriksinställning.

Det kan hända att mediaomvandlaren gör ytterligare en omstart per automatik.

Så var det klart. Skulle det inte fungera, ring 90222.

Styrelsen

 

 

2016-05-27

Nyheter

Det är nu möjligt att uppgradera hastigheten i nätet för anslutna till Com Hem. En uppgradering t.ex. till 250/100 kostar 100 kronor extra per månad som faktureras direkt från Com Hem.

Det finns också möjlighet att byta routern till senaste version TG389ac, vilket är gratis enligt vårt avtal. Den har bättre Wi-Fi på korta avstånd i och med att den även kan nyttja 5 GHz-bandet. Idag nyttjar  vi 2,4 GHz-bandet. Kör man med kabel märks ingen skillnad.

Beställningar görs via Kundservice 90 222.

2016-05-26

Information från kassören

Gruppavtalets abonnenter med Com Hem måste tänka på att:

  1. Betala varje faktura före förfallodagen.
  2. Vid flytt eller försäljning säga upp abonnemanget till kassören ( och inte enbart komma överens med den nya fastighetsinnehavaren).
  3. Se till att kassören har korrekt adress till fakturamottagaren. För att inte i onödan få påminnelseavgifter och hot om inkasso måste fakturan komma till rätt person med rätt adress från början.

2016-05-24

TV-menyer

Com Hem har nyligen ändrat färg på sina TV-menyer. Är du missnöjd med den ljusare färgen, ring Com Hem Kundservice 90 222 och framför dina synpunkter.

 

2016-05-17

Vid årsmötet i Bunge Fiber Ekonomisk Förening framfördes förslag att styrelsen skriver brev till ComHem, där vi påtalar att många är missnöjda med ComHems dåliga kvalitet på medsänd utrustning för TV-mottagningen m.m. och att vi kräver att ComHem åtgärdar problemen snarast.

Vår kontaktperson gentemot ComHem har gjort en sådan skrivelse och fått svar från ComHem angående orsak till de störningar flera abonnenter irriterats av, samt vilka åtgärder ComHem vidtagit.

Svar från ComHem:

1 Inget känt fel i noden.

2 Felet beror på en känd bugg I tivoboxen.

3 Följande åtgärder kan man vidta om man upplever hack i bild o ljud samt osynkad bild o ljud:

– Workaround 1 att pröva med – Spola tillbaka ett par sekunder i live-tv och tryck på Play – detta för att buffra inkommande trafik till boxen och slippa hack i ljud/bild.

– Workaround 2 att pröva med – scorrande/och osynk på HD kanaler; gå in i boxens inställningar och byt från Dolby Digital ljudspår till PCM. Du går via Inställningar -> Inställningar -> Ljud -> Ljudformat -> Välj Endast PCM (inte Dolby).

Men observera; Varje gång du byter kanal börjar TiVo boxen spela upp från direkt inkommande multicastsignal och därmed krävs workaround igen för att ”buffra” signalen via din hårddisk istället

När det blir så att ComHem får en helt ny hårdvara (ny TiVO box), så kommer vi självklart kontakta de som meddelat oss att de haft problem om erbjudande att ersätta nuvarande med helt ny box.

Med detta anser vi att vi fullgjort årsmötets uppdrag. Vi anser också att vi framöver behöver informera ComHem, både från styrelsens sida och även från berörda abonnenter, så länge problemen kvarstår.

2016-04-24

Årsmötesrapporter och protokoll här

2016-02-26

Comhem har uppgraderat programvaran i boxen .

2016-02-28

Vid mötet  med IP-only och BRS informerades om att framtida beställningar av fiberanslutningar kommer att kosta den enskilde fastighetsägaren 24 900 kronor vid kampanj/uppsamlingsheat med en beräknad anslutningstid på ca 2 månader. Vid önskemål om snabbare ”expressanslutning” om ca 3-4 veckor kommer kostnaden att bli 34 900 kronor för den enskilde fastighetsägaren

2016-11-11

Föreningens abonnenter av gruppavtalet med Com Hem har fått brev från föreningen via e-post, där vi ber att den som tycker att det finns problem med tjänsterna  bredband, telefon och TV från Com Hem och som inte meddelat det till oss i föreningen, att informera oss vari problemen består. Det kan ske direkt som svar på brevet via e-post, men kan också ske här på Hemsidan.

Vi vill gärna veta vad man tycker och tänker och om Com Hem inför det möte som vi snart kommer att ha med Com Hem.

2016-08-30

 Efter en fråga från en medlem angående möjlighet att sluta andra avtal än det gruppavtal vi nu har med Comhem vill vi svara följande:

Frågan diskuterades, men föreningen har inga möjligheter att sluta andra avtal än gruppavtalet med Comhem.
De medlemmar som endast önskar bredband eller avtal med annan leverantör är
fria att välja detta utifrån det utbud som finns.

2016-06-16

IP-ONLY har gjort en uppdatering/rep av fiber gotland 2016-06-15.

Det medförde för en del att mediaomvandlaren (vit, den med två fasta och en blinkande lampa ) inte ville starta om.

Gör så här: leta upp hålet ”reset” och med hjälp av ett gem eller liknande tryck försiktigt in den knapp som finns på insidan av hålet och håll intryckt i ca 10-15 sek. Invänta att alla lamporna lyser gult, släpp knappen och mediaomvandlaren gör en omstart till fabriksinställning.

Det kan hända att mediaomvandlaren gör ytterligare en omstart per automatik.

Så var det klart. Skulle det inte fungera, ring 90222.

Styrelsen

2016-05-27

Nyheter

Det är nu möjligt att uppgradera hastigheten i nätet för anslutna till Com Hem. En uppgradering t.ex. till 250/100 kostar 100 kronor extra per månad som faktureras direkt från Com Hem.

Det finns också möjlighet att byta routern till senaste version TG389ac, vilket är gratis enligt vårt avtal. Den har bättre Wi-Fi på korta avstånd i och med att den även kan nyttja 5 GHz-bandet. Idag nyttjar  vi 2,4 GHz-bandet. Kör man med kabel märks ingen skillnad.

Beställningar görs via Kundservice 90 222.

2016-05-26

Information från kassören

Gruppavtalets abonnenter med Com Hem måste tänka på att:

  1. Betala varje faktura före förfallodagen.
  2. Vid flytt eller försäljning säga upp abonnemanget till kassören ( och inte enbart komma överens med den nya fastighetsinnehavaren).
  3. Se till att kassören har korrekt adress till fakturamottagaren. För att inte i onödan få påminnelseavgifter och hot om inkasso måste fakturan komma till rätt person med rätt adress från början.

2016-05-24

TV-menyer

Com Hem har nyligen ändrat färg på sina TV-menyer. Är du missnöjd med den ljusare färgen, ring Com Hem Kundservice 90 222 och framför dina synpunkter.

2016-05-17

Vid årsmötet i Bunge Fiber Ekonomisk Förening framfördes förslag att styrelsen skriver brev till ComHem, där vi påtalar att många är missnöjda med ComHems dåliga kvalitet på medsänd utrustning för TV-mottagningen m.m. och att vi kräver att ComHem åtgärdar problemen snarast.

Vår kontaktperson gentemot ComHem har gjort en sådan skrivelse och fått svar från ComHem angående orsak till de störningar flera abonnenter irriterats av, samt vilka åtgärder ComHem vidtagit.

Svar från ComHem:

1 Inget känt fel i noden.

2 Felet beror på en känd bugg I tivoboxen.

3 Följande åtgärder kan man vidta om man upplever hack i bild o ljud samt osynkad bild o ljud:

– Workaround 1 att pröva med – Spola tillbaka ett par sekunder i live-tv och tryck på Play – detta för att buffra inkommande trafik till boxen och slippa hack i ljud/bild.

– Workaround 2 att pröva med – scorrande/och osynk på HD kanaler; gå in i boxens inställningar och byt från Dolby Digital ljudspår till PCM. Du går via Inställningar -> Inställningar -> Ljud -> Ljudformat -> Välj Endast PCM (inte Dolby).

Men observera; Varje gång du byter kanal börjar TiVo boxen spela upp från direkt inkommande multicastsignal och därmed krävs workaround igen för att ”buffra” signalen via din hårddisk istället

När det blir så att ComHem får en helt ny hårdvara (ny TiVO box), så kommer vi självklart kontakta de som meddelat oss att de haft problem om erbjudande att ersätta nuvarande med helt ny box.

Med detta anser vi att vi fullgjort årsmötets uppdrag. Vi anser också att vi framöver behöver informera ComHem, både från styrelsens sida och även från berörda abonnenter, så länge problemen kvarstår.

2016-04-24

Årsmötesrapporter och protokoll här

2016-02-26

Comhem har uppgraderat programvaran i boxen .

2016-02-28

Vid mötet  med IP-only och BRS informerades om att framtida beställningar av fiberanslutningar kommer att kosta den enskilde fastighetsägaren 24 900 kronor vid kampanj/uppsamlingsheat med en beräknad anslutningstid på ca 2 månader. Vid önskemål om snabbare ”expressanslutning” om ca 3-4 veckor kommer kostnaden att bli 34 900 kronor för den enskilde fastighetsägaren