Visa favoritkanaler i TV-guiden

 Görs i 2 steg

1. Välj favoritkanaler
– Tryck på ComHem knappen (Färgglada knappen längst upp på fjärrkontrollen)
– ”Inställninga och Hjälp”
– ”Inställningar”
– ”Kanaler”
– ”Favoritkanaler”
– Markera dina favoriter med ”grön tumme upp”
– Tryck på ”Klart”

2. Aktivera favoritkanalerna i TV-guiden
– Tryck på knappen TV-guiden på fjärrkontrollen
– Tryck på den röda knappen med ett A
– Stega ner till ”Kanaler”
– Välj ”Favoriter”