Sänkt kvartalsavgift

Comhem / IP-Only informerar om att prisökningen 2021-02-01 inte kommer att genomföras. Dock bibehålls den ökade hastigheten på bredbandet  100/100 Mbit/sek. Detta innebär att föreningen återgår till det avtal /som gällde 2020-07-01. Abonnemangsavgiften för våra medlemmar kommer därför att återgå till 1 025 kr / kvartal . Felfakturerat belopp kommer vid senare tillfälle medlemmarna tillgodo.

Styrelsen Bunge Fiberförening