Anteckningar 2015-06/09-13

2015-06-13 Föreningen har till samtliga , som tecknat sig för gruppavtal med ComHem, skickat instruktioner för uppstart. Har du inte erhållit detta brev ombedes du omgående meddela dig med föreningen 

2015-05-19   Borrning för fiberanslutning, till fastigheten ,skall utföras omgående.
 Blåsning av fiber har kommit igång. Fastighetsägaren kan drabbas av extra kostnader om entreprenören hindras på grund av ej utförd håltagning i vägg. Behöver du hjälp kontakta någon av dessa hantverkare

2015-09-08

Comhem och IP-Only har tagit till sig av de klagomål som föreningen framfört vad gäller TV-bildens kvalite.  Detta fel har funnits med från allra första stund. Comhem har lovat att uppgradera programvaran i boxen detta skall ske under hösten. Föreningen avvaktar tills vidare, men står hela tiden i kontakt med dessa leverantörer tills att felen är åtgärdade.Vi skall ha en fullgod anläggning. 

Lite statistik från fiberprojektet
Grävstart  ~2014-12-15
Grävslut ~2015-07-15
Antal aktuella fastigheter, 545 st
Fastboende 291 st Sommarboende 254 st
Antal anslutna fastigheter 313 st
Antal gruppavtal m Comhem 185 st
Grävsträcka c:a 60 km (plus befintlig kanalisation c:a 20 km)
Sågningar i väg 50 st
Borrningar under väg 25 st
Skåp 50 st