Anteckningar 2015-10-26

2015-10-26 Uppdatering av föreningens dialog med Comhem/IP-Only

Ett antal åtgärder har vidtagits av Comhem med syfte att eliminera de störningar som frekvent förekommer på TV- bilden. Dessa åtgärder har inte inneburit något förbättrat resultat. Störningarna fortsätter på exakt samma sätt och i samma utsträckning. Föreningen, har inte givit upp hoppet om en klar förbättring, och fortsätter därför en tidigare påbörjad dialog tills felet är åtgärdat fullt ut.Vi återkommer på hemsidan när vi uppnått resultat där allt fungerar utan störningar.

Anteckningar 2015-11-15

2015-11-15    Dagsläget angående vår dialog med Comhem

För att kartlägga i vilken omfattning du drabbas av störningar på TV bilden eller om det förekommer stora skillnader i överföringshastighet på bredbandet vore det önskvärt att få en signal från våra medlemmar. Använd er av fliken Frågor o Svar i vår huvudmeny.(klicka här) Även de som har en bra överföring kan meddela sig med föreningen.
 Dialogen med Comhem fortsätter tills att vi är helt nöjda.
Styrelsen

Anteckningar 2015-11-16 från Comhem

Detta svar erhöll föreningen 2015-11-16 från ComHem

Gotland 9/11: överlagt till Next Gen corenätet och nu börjar vi se att de förändringar som skett i nätet börjat ge utslag i form av stabila mätningar och mycket färre felanmälningar och negativ kundåterkoppling. IP Only har gjort en stor insats på sin sida och tillsammans med aktuella felanmälningar via era medlemmar så har vi gemensamt kunna hitta felpunkterna. På det stora hela är läget stabilt, och vi siktar på att kunna stänga vårt gemensamma felärende i nästa vecka. Vi vill dock säkerställa att återkoppling från helgen är positiv samt ytterligare en sista åtgärd som görs i distributionsutrustningen.
Under nästa vecka kommer vi att fortsätta verifiera att TV-tjänsterna fungerar störningsfritt och sedan stänga ärenden. För fel som sedan uppkommer, vill vi gärna att dessa felanmälningar återgår till ordinarie rutin, dvs via Com Hems kundservice. Slut meddelande.

Anteckningar 2015-11-25

Senaste nytt 2015-11-25
Föreningen har haft ett snabbt sammankallat möte med Gotland fiber ,IP-Only och BRS Network där föreningen belyste de problem som våra abonnenter upplevt. Problemen tycks inte vara över hela linjen , men där dessa rapporterats in kommer BRS att mäta inkommande signal under Tisdagen den 24/11. En besiktning av hela vår anläggning kommer att genomföras i det närmaste .Det kan innebära besök hos någon eller några. Kontakt kommer att tas innan. Det är viktigt att de problem som vi märker klart och tydligt redovisas till vår hemsida under Frågor o Svar så att styrelsen kan påverka IP-Only och ComHem. Har ni fortfarande störning i fibernätet/TV-boxen som t.ex. hack i bild, mycket pixlar från och till samt ej synkroniserat ljud och bild .Hör av er till ComHem Tel 90222 med dessa problem
Styrelsen