Anteckningar 2015-07-10

Fiberutbyggnaden i vårt område är i det närmaste klar. Lyser två lampor (grönt sken) på medieomvandlaren (Power och WAN) innebär det att det fibern är i drift.Det är därför angeläget att alla som tecknat gruppavtal med ComHem monterar sin utrustning och kontrollerar att det fungerar fullt ut. Vid problem med överföringen av data skall ComHem kundservice kontaktas på tel. 90 222