Anteckningar 2014-12-03

2014-12-03    Efter käppning av stamkanalisationen har vi nu kommit igång med grävningen.Vi startade i Hultungs. Samtidigt pågår kartering för fiberdragning på tomtmark. Allt arbete såsom käppning , kartering och grävning utförs av Gotland fiber (IP-Only) tillsammans med Väg & Byggnadsgrus som även ansvarar för dessa arbeten. Föreningens ansvar i detta projekt har varit att intressera de boende för att ansluta sig till fibern samt att insamla de markupplåtelseavtal som krävdes. Det är viktigt att alla som berörs av dessa ingrepp på tomtmark informerar om ledningar och/eller rör som finns nedgrävda i kanalisationens väg. Alla blir kontaktade ,av de som utför karteringen, för att kunna delge denna information.

Anteckningar 2015-01-04

2015-01-04  Ett förtydligande till tidigare inlägg
Gotland Fiber och deras underentreprenör BRS Networks AB samarbetar med förberedelser inför grävning och under själva grävningen av fiberkabel till Bunge socken. Några fastighetsägare har haft besök av BRS för utsättande av käppar på tomten fram till husväggen och då också upprättat och undertecknat en handling ”Protokoll Projektering och klarrapport” med en skiss över fastigheten där fiberanslutningen från stamledning till husvägg finns markerad. Övriga kommer att få denna handling vid personligt besök (eller brevledes till fastlandsboende) för underskrift. Kartskissen ska kompletteras med uppgifter på ledningar/kablar för el, vatten och avlopp och liknande som finns i marken i närheten av det område som berörs av grävarbetet för fiberkabeln. Fastighetsägaren ansvarar för lämnade uppgifter. Eventuella skador på icke utmärkta ledningar är fastighetsägarens ansvar.