Anteckningar 2014-12-10

2014-12-10 Ny information all kartering och käppning , på tomtmark och fram tillfastighetens vägg, gör ett uppehåll. Arbetet återupptas efter trettondagen. Det ger utrymme till eftertanke var någonstans  på fastigheten det finns rör/ledningar eller liknande som kan skadas vid gävningen.Dessa uppgifter efter frågas när karteringen startar på nytt.

Anteckningar 2014-12-18

Viktig !!!

2014-12-18   Alla som anmält sig för fiber får i dagarna ett” Protokoll Projektering och klarrapport” upprättad av Gotland fiber:s representant.Där fastighetsägaren uppmanas att underteckna en skiss över fastigheten där fiberanslutningen från stamledning till husvägg finns markerad.
Var noga med att komplettera med de uppgifter på ledningar/kablar el.dyl som finns i marken.Det är fastighetsägaren som ansvarar för dessa uppgifter. Eventuella skador på icke utmärkta ledningar är fastighetsägarens ansvar.