Anteckningar 2014-11-05

2014-11-05  Ny planerad grävstart blir preliminärt vecka 47-48 enligt Gotland Fiber.
Föreningen har drygt 300 fastigheter anslutna till fiberprojektet.
Det fortsätter fortfarande att ansluta intressenter, möjligheten finns fram till grävstart.
Föreningen har samlat in alla nödvändiga markavtal, drygt 150 undertecknade avtal .
Föreningen vill passa på att tacka alla som upplåtit mark för grävning av vår kanalisation.

En första besiktning av vårt område genomfördes idag 2014-11-05 av Gotland Fiber och Väg & Byggnadsgrus tillsammans med vår Leif Pettersson
Efter eventuella justeringar överförs resultatet till en arbetskarta där fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser framgår. Denna arbetskarta bildar underlag för grävningen.
Det fysiska arbetet i terrängen börjar med att alla vägövergångar sågas alternativt borras och förses med slang. Därefter sker ”käppning”, ev röjning samt grävning av stamledning. Sedan fortsätter vi med grävning in till alla fastigheter med mindre maskiner.
Fastighetsägaren ansvarar för utmärkning av befintliga ledningar i marken där grävning skall ske. Rådgör med era områdesansvariga om något är oklart
Kvar återstår blåsning och svetsning av fibern och därefter avslutas arbetet med kontroll av anläggningen.

  • Vårt förslag till kanalisation kan ses på www.bungefiber.se/fiberkarta.
    Markering skall finnas vid varje fastighet där fiber skall gå in ,lämpligast med en käpp i marken vid vägg.

Styrelsen Bunge fiber

Anteckningar 2014-11-13

2014-11-13  Ett första steg har nu tagits .Den 15/11 startade BRS med markkartering i vårt område.Det innebär att alla som anmält sig, för fiber, får besök av en BRS representant som har till uppgift att dokumentera var på fastigheten det finns nedgrävda ledningar.Dessa ledningar måste markeras på en tomtkarta som BRS arbetar med
Även de som ej skall ha fiber, men givit tillstånd att gräva på sin mark kommer att bli kontaktade.Detta är det första synliga tecken på att vi nu är på ”G”
Alla uppmanas att på bästa sätt medverka till denna kartläggning som syftar till en snabb och problemfri grävning.

Anteckningar 2014-11-18

Vid styrelsemötet 2014-11-18 fick vi besök av Gotland Fiber samt av BRS detta efter en begäran från oss.Vi var intresserade hur långt vårt fiberprojekt avancerat, samt för att kunna informera våra medlemmar.
Följande preliminära schema för anläggande av kanalisation gäller.
Material för kanalisationen finns lagrat på plats i Bunge.
Vecka 47 Transport av grävmaskin till Bunge
Vecka 47 Start av”käppning” ,markering av kanalisationen, i Hultungs därefter Ahr
Vecka 48 Måndag-onsdag start grävning i Hultungs stor grävare, stamledning
Vecka 48 Markering av alla sågningar vid vägövergångar c:a 55 st
Vecka 49 Start sågning av övergångar

Därefter kommer ett arbetslag med borrutrustning för att borra vägundergångar vi har c:a 22 st borrningar.Vi kommer fortsättningsvis att på hemsidan informera hur arbetet fortskrider.
Vår ambition är att dokumentera arbetets gång samt att använda hemsida för denna information till våra medlemmar.