anteckningar 2014-09-25

2014-09-25   Just nu pågår ett intensivt arbete , av styrelse och områdesansvariga , med att anskaffa alla nödvändiga markavtal och att informera om vårt   Gruppavtal m Comhem , samt nödvändigheten av att anmäla detta till styrelsen , på hemsidan. Dessa två uppgifter måste vara avklarade innan Gotland Fiber kan ge klartecken till grävstart. Vi har goda förhoppningar att allt detta arbete skall bli klart i tid till den preliminära start för grävning som är vecka 43-44   2014.

Styrelsen