Anteckningar 2014-09-06

2014-09-06  Preliminär grävstart är planerad till veckorna 43-44 2014 Det är hög tid att besluta vad var och en skall använda fibern till, olika alternativ finns. Det alternativ som kräver ett beslut omgående är att teckna ett kollektivavtal. Alla avtal tecknas samtidigt och kan börja att  användas löpande i tid beroende på egna tidigare abonnemang 😛

Anteckningar 2014-06-12

2014-06-12 Ett första utkast av kanalisationen är nu i det närmaste klar. En besiktning , som utförs av områdesansvariga , kommer att ske för att undvika svår terräng.En del justeringar kan komma att behövas.Därefter kommer vi att ta in markavtal från markägare. Vidare har varje fastighet , på fiberkartan , kompletterats med namnet på den områdesansvarige som du i första hand skall vända dig till om du har frågor eller funderingar angående din fiberinstallation.Klicka på markeringen (Grön) vid din fastighet. Under fliken områdesansvariga finns mer information.

Anteckningar 2014-08-24

Information från styrelsen
2014-08-24.  Bunge fiberförening fick 2014-08-19 besök av Gotland fiber ,Tommy Andersson och Jan-Erik Dahlbom, som tillsammans med representanter för Bunge fiber företog en besiktning av planerad kanalisation i vårt område. Som underlag användes fiberkartan, framtagen av Leif Pettersson och BRS Network, som visar den tänkta sträckningen. Under rundturen fick vi anledning att på ett antal platser ändra sträckningen, vilket resulterar i den slutliga dragningen av kanalisationen . Som ett resultat av ändringarna justerades hemsidans fiberkarta.

Insamling av markavtal pågår och vi har som målsättning att alla markavtal skall vara undertecknade i början av oktober. Ersättning för intrång på annans mark utgår ej. Enligt en preliminär tidsplan kan grävningsarbeten påbörjas under  vecka 43/44 2014 förutsatt att alla markavtal är undertecknade.