Anteckningar 2014-08-05

Abonnemang – Avtalstider-Kostnader

Kontrollera Era avtalstider på nuvarande abonnemang. Under en övergångstid finns möjlighet att fasa in det nya kollektivavtalet. Avtalstiden är 5 år . Alla avtal tecknas vid ett tillfälle .Om man är med i gruppavtalet från start så betalar man 350 kr/mån och bara nyttjar Bredbandet till en början , men efter 6 månader kanske man ansluter till tv-utbudet. Det finns ju också den möjligheten att stå helt utanför gruppavtalet till en början och ansluta senare, då har du ingen kostnad förrän du ansluter till avtalet.

Styrelsen

Anteckningar 2014-07-24

2014-07-24

 Möte med Gotland Fiber (Det börjar så smått att röra på sig)
Styrelsen har tillsammans med ett antal områdesansvariga träffat Gotland fiber och blivit informerade om dagsläget i fiberprojektet. Grävning av kanalisationen sker idag i Garda-Alskog av den entreprenör som eventuellt skall gräva vår kanalisation. En preliminär planering för vår del är grävstart i oktober 2014. Med denna planering blir det, med all sannolikhet, inget ljus i fibern före årsskiftet. Vårt arbete med markavtal måste komma igång. Vi kommer därför att besöka de fastigheter där det krävs ett upplåtelsesavtal
.Vid mötet presenterades en ny medarbetare till Tommy A , Jan Erik Dahlbom ,som skall vara behjälplig vid planering av grävningen.

Anteckningar 2014-06-12

2014-06-12 Ett första utkast av kanalisationen är nu i det närmaste klar. En besiktning , som utförs av områdesansvariga , kommer att ske för att undvika svår terräng.En del justeringar kan komma att behövas.Därefter kommer vi att ta in markavtal från markägare.

Vidare har varje fastighet , på fiberkartan  , kompletterats med namnet på den områdesansvarige som du i första hand skall vända dig till om du har frågor eller funderingar angående din fiberinstallation.Klicka på markeringen (Grön) vid din fastighet.

Under fliken områdesansvariga finns mer information.