Anteckningar 2014-05-03

  • 2014-05-03 Tag alltid kontakt med styrelsen alt. områdesansvariga,i första hand, när ni har frågor angående er fiberanslutning.Gotland Fiber har inte möjlighet att alltid vara anträffbar..Vi kommer att kalla till ett flertal infokvällar när vi närmar oss nästa steg i projektet som är markavtal och grävstart.Frågor och svar som diskuteras läggs även upp på vår hemsida
  • Styrelsen

Bredband installation

Installationsanvisning för  fiber i Fastighet

Fastighelsägaren ombesörjer:

Håltagning genom vägg (beroende på genomgång)
Återställning av markytskick efter fiber blivit inblåst

 Genom husvägg

Genom_husvägg

 

Bilden visar standardlösningen för håltagning i yttervägg.

Hålet kan göras när fibern finns fram till husvägg (ca 1 månad mellan fiberblåsning och  installation).

Fiberuttaget kan monteras ovanför hålet (som på bilden) eller över hålet. När det är monterat får det inte demonteras eller lossas från väggen t ex vid tapetsering.

Även om det räcker med ett 10 mm hål kan det vara lämpligt att borra ett 12 mm hål (innebär att borrförlägnare kan användas) och att ett 12 mm VP- eller flexrör sätts i hålet.

Om hålet görs mer än 1 m ovanför mark (vid suterränghus eller om fibern ska tas in på övervåning) ska fastighetsägaren ordna kabelskydd  på ytterväggen.

Fiberuttaget kan få sättas längre in  i huset om fastighetsägaren ordnar väl skyddad kanalisation från husväggen till fiberuttaget. Tänk på optoslangen måste dras upp på yttervägg och att fiberkabels böjradie inte bör understiga 10 cm och det måste vara skydd för kabeln mellan inkommande optoslang och kanalisationen in i huset. Kanalisationen förbereds lämpligen med dragtråd.

 

Från Fiberuttag till Konverter

Fiberuttag-konverter

Den mesta informationen finns på bilden.

Fiberuttag, patchkabel (upp till 5 m) och konverter samt installation av dessa ingår och tillhandahålls av installatören
Patchkabel och konverter blir er egendom efter installationen.

Patchkabeln är ca 3 mm i diameter. Om kabeln ska gå genom hål eller rör behöver hålet/innerdiametern vara 12 mm  för att kontakterna ska kunna träs igenom.
Installatören kan troligen montera kontakt mot ersättning.

På vägg kan kan konvertern monteras på två sätt:

Konverter XG6846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troligen kommer även en bottenplatta med dosa för fiberkabel att ingå i leveransen vilket innebär att enheten blir dubbelt så stor

FacebookTwitterGoogle+

Anteckningar 2014-04-28

 

  • 2014-04-28 Nytt
  • Alla fiberansökningar  som inkommit till styrelsen  eller till Gotland Fiber/IP-Only  senast  2014-05-01 kommer att erhålla en bekräftelse , även om det dröjer.  Priset 15 500 kr gäller under förutsättning att ansökan kommit in senast detta datum.
  • Styrelsen