Mötesnoteringar 2014-05-27

Mötesnoteringar 27 maj 2014-05-27 (efter ordinarie styrelsemöte med Bunge Fiber Ekonomis förening)

Närvarande från Gotland Fiber: Tommy Andersson
Närvarande från Väg & Byggnadsgrus AB: Tommy Gardarve
Närvarande från BRS Networks AB: Sofia Wolmhed

Närvarande från styrelsen i Bunge Fiber: Mikael Hamstedt, Bengt Horn, Göran Karlsson, Leif Pettersson, Gullbritt Thorsell, Mats Widgren och Hans Åkermark.
Närvarande Områdesansvariga: P-O Pettersson, Börje Ekman, Arne Eklund, Nils Karlström, Burre Burman.

Tommy Andersson började med att ställa frågan om styrelsen önskade hjälp av ”fältsäljare” från IP-only under sommaren för att möjligen få fler att ansluta sig till fiber i Bunge socken. Styrelsen ställer sig tveksam till det.
Vi har nu uppnått en anslutningsgrad på 50%. Och ännu saknas anmälningar från företag m.fl.
Tommy Gardarve från Väg & Byggnadsgrus AB informerade att företaget funnits sedan 1952 och har idag 31 anställda. De har hittills genomfört ca 20 fiberprojekt på Gotland och har under 2013 grävt ca 50 mil.
Han presenterade följande lista:

Vad gör en områdesansvarig?
    Omsätta projektet från karta till verklighet
    Markavtal
    Förankra passager, diskutera tänkbara dragningsvägar med markägare
    Sprida information till fastighetsägare
    Markera privata kablar/avlopp/vatten m.m. på den egna fastigheten
    Omhänderta utrustning
–     Ta emot, förvara och distribuera utrustning och material
    Ansvara för att utsatt kabelvisning inte flyttas eller ändra
    Kontinuerlig dialog med markägare/tomtägare

Dosan som ska sättas innanför fastighetsväggen visades. Beslut har tagits av IP-only att inte sätta upp någon dosa utanför fastighetsväggen, utan endast en dosa inomhus. 2 m slang lämnas vid dosan. Innebär att det behöver vara möjligt att få tillträde till fastigheten när genomföringen i väggen görs.
Ett skyddsrör rekommenderas från den punkt slangen lämnar markytan till den punkt den sätts fast på fastighetens innervägg, för att undvika råttangrepp.
Ansökan om grävning för fiberanslutningar i Bunge socken är redan lämnad från Gotland Fiber till Regionen?
Gotland Fiber och Väg & Byggnadsgrus ansvarar för ”Käppningen”, d.v.s. markeringarna där grävning ska ske.
Tommy Andersson svarar på ställd fråga att Bunge Fibers styrelse kan påbörja arbetet med markägareavtalen när projekteringen är klar och godkänd av IP-only centralt.
Fibernätet kommer att byggas med överkapacitet för att kunna få med nya användare i framtiden.
Ledningsdragningen/kartbilden är ett levande dokument som kan ändras även efter det att projekteringen är klar och efterhand man upptäcker att något behöver ändras efter dialog med fastighetsägare m.m.
Eftersom IP-only har ett generellt markavtal med Regionen räcker det med att en tjänsteman därifrån säger OK till ansökan att starta grävning. Svarstiden från Regionen har dock visat sig vara längre än beräknat, varför det är svårt att säga när vår socken kan få ett godkännande.

Noteringarna förda av Gullbritt Thorsell

 

Anteckningar 2014-02-22

2014-02-22

De som önskar fiber till sin fastighet måste skicka en ”Anmälan för anslutning” till IP-Only . Tidigare svar och förskott är inte bindande Detta är ett krav som IP-Only ställer.Innan detta är genomfört kan ingen projektering påbörjas.Det är därför viktigt att alla som vill ansluta skickar en anmälan till IP_Only.Detta bör ske snarast.Medlem som inte meddelat sin e-postadress till styrelsen kan göra detta under fliken Frågor och svar.Där kan du också begära en ny anmälnigsblankett för fiber om du saknar sådan

 

Anteckningar 2014-04-09

Dagsläget Bunge fiber 2014-04-09

Föreningen har nu klarat av fas 1 vilket innebär att projekteringen av kanalisationen är i  igång. Kravet på 50 % anslutning uppnås vilken dag som helst. I samråd med Gotland Fiber har beslutats att anslutningskostnaden kommer att  fr.o.m. 2014-05-01  öka med 2000 kr. Orsak är det extra arbete som orsakas av  viss omprojektering av kanalisationen. För att kunna erhålla det lägre priset måste vi få din anmälan före 2014-05-01. Arbetet fortsätter nu med att berörda markägare kontaktas för undertecknande av  Bunge Fiber Markupplåtelseavtal  Vår förhoppning är att vår fiber skall vara

Hans Åkermark

Anslutningavtal fiber

      Detta är vårt avtal med GOTLAND FIBER

  • Ansluta fibern och ta i bruk senare ingen månadskostnad
  • Vi gräver ända fram till husväggen
  • Anslutningkostnad fr.o. m.  2014-05-01  15 500 +2 000Kr
  • Avtal med Tjänsteleverantörer:
  • Comhem, Alltele, Bahnhof, Tyfon,  Tele 2, T3, Universal
  •  Ex:  Kollektivavtal med Comhem 350 kr/mån (Triplay).
  • Triplay :100/10 ,TV 18 kanaler, Ip-telefoni. Bindningstid 5 år
  •  Ex:  Korttidsabonnemang aktivera/avaktivera  från 1 dag till valfritt antal dagar
  • Pris exempel c:a 300 kr/mån (100/10 + IP-telefoni )