Anteckningar 2014-04-02

 2014-04-02

Föreningen har idag totalt 532 fastigheter som  erbjudits fiber av dessa har 267  tackat JA. 249 har undertecknat ett skriftligt avtal med IP-Only .Det saknas 18  för att nå Gotland Fiber:s krav på 50 procent. Kravet för att få fiber till sin fastighet är att det finns ett skriftligt avtal mellan fastighetsansvarig och Gotland Fiber .Vi har även ett stort antal fastigheter som vi saknar svar från.Det är nu hög tid att passa på att till en rimlig kostnad få fiber in i fastigheten.

Ordf..H Åkermark