Anteckningar 2014-03-16

Bunge Fiber har idag  237 medlemmar som  skickat in avtalet ” Anmälan för anslutning” . Vi saknar 36 avtal. Så snart dessa är påskrivna och inskickade, startar arbetet med att söka de tillstånd som krävs. Dessa tillstånd tar månader att få. Det är alltså vi själva som avgör när vi får vår fiber. Områdesansvariga har, tillsammans med styrelsen, lagt ner mycket arbete för att alla avtal skall bli inskickade. I samråd med IP-Only kommer anslutningsavgiften  för  de avtal som tecknas efter  2014-05-01 ,  att kosta  17 500 kr. Orsak till detta är att den del av kanalisationen som redan är planerad måste justeras och detta orsakar extra kostnader.

Anteckningar 2014-02-16

  • 2014-02-16                     
  • Föreningen har  erhållit  en andra sammanställning över inkomna fiberbeställningar. Vid genomgång av detta underlag saknar vi  beställningar från ett antal fastigheter.  Beställningen skall skickas till IP-Only  snarast .Det är viktigt att vi fortast möjligt får in era beställningar .Projekteringen kan inte komma igång förrän alla anmälningar finns registrerade vid IP-Only. Vår målsättning är att fibern skall vara i drift senast i höst.
  • Styrelsen

Anteckningar 2014-01-21

  • 21-01-2014

      Fortsättningen på fiberprojektet

  • Då alla anmälningar registrerats av IP-Only är det dags att gå vidare med vårt fiberprojekt, en  projektering av kanalisationen baserad på inkomna anmälningar påbörjas . Ett första  utkast  i form av en kanalisationskarta tas fram. Ett markavtal om intrång förhandlas med berörda mark- och fastighetsägare. Efter godkännande av kanalisationen och  ev. justering, påbörjas grävningsarbetet. Innan   grävningen påbörjas skall det framgå var avlopp och övriga ledningar ligger, en uppgift som varje fastighetsägare skall redovisa till föreningen vid ett senare tillfälle.
  • Styrelsen

Anteckningar 2014-02-16

  • 2014-02-16                     
  • Föreningen har  erhållit  en andra sammanställning över inkomna fiberbeställningar. Vid genomgång av detta underlag saknar vi  beställningar från ett antal fastigheter.  Beställningen skall skickas till IP-Only  snarast .Det är viktigt att vi fortast möjligt får in era beställningar .Projekteringen kan inte komma igång förrän alla anmälningar finns registrerade vid IP-Only. Vår målsättning är att fibern skall vara i drift senast i höst.
  • Styrelsen 

 

Anteckningar 2014-01-05

05-01-2014

 Vår förhoppning är ett lyckat och väl genomfört fiberprojekt. Nu krävs det att  anmälningarna är IP-Only tillhanda snarast  för  att projektering av kanalisationen skall kunna starta. Det är ett stort antal fiberföreningar som skall börja gräva i vår.Tveka inte att skicka in din anmälan  för fiberanslutning, detta är ett tillfälle som inte återkommer. Det finns möjlighet att senare ansluta sig till fiber då till en betydligt högre kostnad.Fiber är ett sätt att placera Bunge & Ahr i Fleringe på kartan som en socken där utvecklingen inte står still och där det går att bo och arbeta.

 Styrelsen

Hans Åkermark