Följebrev 1

Information från Bunge Fiber Ekonomisk Förening

Hej fibervänner!

Med detta brev får alla fastighetsägare i Bunge och Ahr i Fleringe ett fastighetsavtal inklusive bil.1 och beställning på fiberanslutning från företaget IP-Only.Vi har i föreningen jobbat i snart två års tid med att i likhet med många andra socknar ordna fiberanslutning till våra fastigheter. Genom fibernätet kan vi få snabbt och säkert bredband till våra datorer och telefoner samt tillgång till ett stort utbud av TV-kanaler.Nu har vi enhälligt beslutat vid föreningsmöte 26 nov 2013 att vi låter IP-Only bygga vårt fibernät, bli ägare till nätet och sedan svara för drift och underhåll. IP-Only svarar själva för att hela projektet genomförs. Föreningen håller i kontakten och informationen till alla medlemar/fastighetsägare samt berörda markägare där ledningen går fram. Anslutningsavgiften blir 15.500 kr, inkl moms, och betalas först när anslutningen är klar.När sedan nätet börjar bli färdigt avser föreningen att skriva ett avtal med Com Hem för de som vill vara med på ett kollektivt abonnemangsavtal. Det kommer att kosta 350 kr/ mån för ett grundpaket som innefattar telefon, bredband (100 mbit) och TV med ca 20 kanaler De som inte vill vara med på detta får ordna egna abonnemang. Det finns ett flertal tjänsteleverantörer att välja mellan.Genom fiberanslutning och ett kollektivt abonnemang hos Com Hem kan många sänka sina månadskostnader. Jämfört med vad man betalar totalt för dessa tjänster idag kan många tjäna in anslutningsavgiften, (15.500) på några år.Hoppas att du nu tar vara på möjligheten att beställa fiberanslutning till en rimlig kostnad. Visst går det att ansluta sig senare men det kommer att bli betydligt dyrare.

Om du inte redan är medlem i Bunge Fiber Ekonomisk Förening bör du gå med nu för att vi skall kunna företräda dig vid förhandlingar rörande fibernätet och kommande abonnemang. Medlemsavgiften är 200 kr för 2014 (OBS! även ni som redan är medlemmar) och betalas in på vårt bankgiro 186-7613, Handelsbanken. Var noga med att ange namn och fastighetsbeteckning.

Besök vår hemsida: http://bungefiber.se/anmalan-fiber/ Där finns mycket info om föreningen.

Postadress: Bunge Fiber, Kronhagsvägen 31, 62462 Fårösund, eller lådan på Träffpunkten. 

Sven Boman  / Ordförande Bunge Fiber ek förening

Mobil: 070-6278504

Dagsläget 13-12-2013

15-12-2013
Samtliga fastigheter i vårt område har från IP-Only  per post, erhållit informationsmaterial samt en beställningblankett  för fiber. Denna bör snarast returneras till IP-Only, undertecknad. Ingen projektering kan påbörjas förrän samtliga beställningar inkommit till IP-Only Vi kan alltså påverka grävstart genom att returnera beställningen senast till utsatt datum,den 15 januari 2014. De medlemmar som valt att låta insatsen på 3000 kr kvarstå i föreningen, kommer att få en faktura på åtestående belopp ,12 500 kr.Resterande 3000 Kr öveför föreningen till IP-Only med uppgift om respektive namn och fastighetsbeteckning

Styrelsen

Fritidsavtal

  • Flexibelt korttidsabonnemang

  • Vi erbjuder en möjlighet till att slå på och av ditt abonnemang när du själv vill.Flexibel debitering ända ned till 14 dagars perioder.Tjänsten gäller bara bredband och IP-telefoni.. Du administrerar enkelt själv och slår på och av tjänsten så ofta som du vill via IP-Onlys tjänsteportal. Och eftersom betalning görs direkt i portalen med kort så slipper man krångliga räkningar.

  • TV avtal går ej att lösa på  korta intervall.TV kan användas med antenn likt tidigare

  • Bunge fiber