Avtalet klart

Vid styrelsemötet den 10/12 2013 undertecknade Bunge fiberförening ett avtal med IP-Only om ett öppet optiskt fibernät i Bunge & Ahr i Fleringe.

Närmare information om fortsättningen av fiberprojektet kommer inom kort.

Styrelsen

Hans Åkermark

Dagsläget 27-11-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 27 nov 2013

Hej Fibervänner i Bunge och Ahr! Nu är vi på”G”!!

I gårkväll, 26 nov, hade vi ett välbesökt medlemsmöte på Folkhögskolan Fårösund. Ca 70 personer ( huvuddelen medlemmar i vår fiberförening) fick information av  IP-Only och ComHem och det blev ett mycket trevligt och konstruktivt möte. De som hade frågor fick nog tillräckliga svar. Nu väntar vi på nästa steg och det är att IP-Only skickar ut ett anslutningsavtal till alla fastighetsägare som sagt ja till fiber. Det skall skrivas under av lagfaren ägare till fastigheten och återsändas till IP-Only och så får du en bekräftelse efter några dagar på att du är registrerad fiberkund. Vi i fiberföreningen får efter hand förteckning över vilka som skickat in svarsblanketten (avtalet) så vi kan mana på de som dröjer med svaret.Ju snabbare svarsblanketterna kommer in ju tidigare kan projektering och grävning sättas igång.Fastighetsavtalet beräknas skickas ut fram mot jul eller troligtvis strax efter jul. Vi meddelar på hemsidan när det är dags!

Mer information kommer efterhand.

Fiberhälsningar från

Sven Boman / ordf