Preliminär planering fiber

Preliminär planering av projekt fiber i Bunge & Ahr i Fleringe

 1  Styrelsen tecknar överenskommelse med IP-Only om ett fibernät

 2  Styrelsen tecknar anslutningsavtal med IP-Only

 3  Adresslistor skickas till IP-Only 

 4  Ip-Only skickar ut  anslutningsavtal till alla fastigheter i området

 5  Ansl.avtalet bör skickas, påskrivet , till IP-Only snarast .

 6  IP-Only skickar en bindande bekräftelse på anslutningen till fiber.

 7  Preliminär projektering av IP-Only ( Officiellt)

 8  Styrelsen tecknar ett markupplåtelseavtal med IP-Only

 9  Markägarkontakt och förhandling om intrång

10 Ev. justering av kanalisationssträckning

11 Start grävning inklusive allt förarbete av IP-Only

12 Fiberblåsning och svestsning invid husvägg av IP-Only

13 Föreningen samordnar beställning av kollektivtjänster på uppdrag   av medlemarna

14 Styrelse tecknar avtal med Payex om faktureringstjänst

15 Föreningen får samlingsfaktura för kollektivtjänsterna

16 Föreningen anlitar Payex som fakturerar varje medlem  för den           kollektiva tjänsten

17 Övriga tjänster fakturerar Comhem medlemmarna direkt

18 Föreningen sköter hela tiden kontakten med IP-Only under byggtiden.

19 Föreningen fastställer kostnad för abonemang och fakturering

Stormöte 09-11-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 9 nov 2013

Hej Fibervänner i Bunge och Ahr!  Nu kör vi!!

I torsdagskväll, 7 nov, hade vi ett välbesökt medlemsmöte på Bunge Vandrarhem. Ca 100 personer ( huvuddelen medlemmar i vår fiberförening) fyllde lokalen och det blev ett mycket trevligt och konstruktivt möte.När vi i styrelsen presenterat lite historik, tidigare alternativ och sedan vårt förslag till att låta IP Only ta hand om vår fiberutbyggnad så blev det fikapaus för lite ”mingel”. Därefter ställde vi konkret frågan till mötesdeltagarna om styrelsen skulle slutföra förhandlingarna med IP Only i syfte att de skall bygga fibernätet, svara för drift och underhåll samt förmedla ett relativt stort utbud av tjänster för TV, bredband och telefoni.

Vi fick ett enhälligt JA!!

Kostnaden för varje fastighetsägare som skriver på kommande anslutningsavtal är 15.500 kr. Betalning krävs inte förrän nätet är klart och du kan utnyttja tjänsterna. Det går också att få avbetalning på 36 mån eller ganska förmånliga lån på Handelsbanken .Föreningen kommer att ordna ett kollektivt abonnemang på ett paket som kallas TriplePlay hos ComHem  vidare ingår i abonnemanget bredband 100/10 och IP-telefoni . Särskild lösning finns också för fritidshusägare som kan boka tjänster för den tid man är i huset. Dock ej kortare tid än 14 dagar. Hyreshus och företag kan ordna egna avtal med IP Only så man får det man behöver.

Mer information kommer inom någon vecka bl.a ett infomöte där IP Only och ComHem deltar så man kan ställa detaljfrågor.

Fiberhälsningar från

Sven Boman / ordf

Dagsläget 16-10-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 16 okt 2013

Hej!

Igår kväll hade styrelsen och områdesansvariga ett möte där styrelsen redovisade de alternativ med kostnadsförslag som vi fått från Skanova resp   IP Only. Vi förordar ett alternativ som innebär att en nätoperatör ansvarar för i stort sett allt arbete med att bygga fibernätet. Föreningen svarar för att skriva anslutningsavtal med fastighetsägarna och också avtal med markägare som berörs av nedgrävningen av slangen för fibertråden.Vi kommer i närtid att kalla till ett medlemsmöte där medlemmarna får bestämma om vi skall skriva avtal enl detta förslag.

Vi kommer att kalla till mötet genom mail och annons.

Sven Boman / ordf

Dagsläget 09-09-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 9 okt 2013

Hej, idag har vi c:a 250 fastighetsägare som sagt JA varav 200 betalat in medlemsavgiften, 200 kr. Vi behöver bli minst 300 medlemmar, gärna 350, för att komma i en bra förhandlingsposition gentemot de nätoperatörer vi förhandlar med Styrelsen har haft möten med Skanova (Telia) och IP Only (Comhem) där vi haft möjlighet att ställa frågor på deras olika erbjudanden. Det gäller framför allt om föreningen skall bygga nätet i egen regi och äga nätet eller låta en nätoperatör som IP Only eller Skanova (Telia) bygga och äga nätet. Bygga och äga själv förutsätter ju ett rejält engagemang av föreningens medlemmar om vi skall uppnå lägsta anslutningsavgift. Mot bakgrund av det engagemang, eller snarare brist på engagemang från fastighetsägare i vårt område, lutar det för närvarande åt att styrelsen förordar att en operatör får bygga nätet åt oss Vi bedömer fortfarande att anslutningsavgiften totalt skall stanna  c:a  15.000 kr. Vi kommer att kalla till extra medlemsmöte när vi har kostnadsbilden någorlunda klar. Det blir troligtvis tidigast i oktober. Delbetalningen av anslutningsavgiften ( 3.000 kr) är inte så brådskande men däremot medlemsavgiften , 200 kr är viktig så vi vet hur många vi kan räkna med.

Sven Boman / ordf

Dagsläget 18-09-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 18/9  2013

Hej, medlemsavgifterna fortsätter att droppa in. Men vi väntar och hoppas på många till. Jag uppmanar alla att fråga eller påminna grannar och vänner om medlemsavgiften.Styrelsen har haft möten med Telia och IP Only där vi haft möjlighet att ställa frågor på deras olika erbjudanden. Det gäller framför allt om föreningen skall bygga nätet i egen regi och äga nätet eller låta en nätoperatör som IP Only eller Skanova(Telia) bygga och äga nätet. Bygga och äga själv förutsätter ju ett rejält engagemang av föreningens medlemmar om vi skall uppnå lägsta anslutningsavgift. Att anlita en nätoperatör som projekterar och bygger nätet medför sannolikt något högre anslutningsavgift men gör det snabbare och säkrare än om vi själva skall genomföra det.Vi bedömer fortfarande att anslutningsavgiften totalt skall stanna vid  15.000 kr. Vi kommer att kalla till extra medlemsmöte när vi har kostnadsbilden någorlunda klar. Det blir troligtvis tidigast i oktober. Tidsplan är svår att göra i nuläget men vi bedömer att grävstart skall kunna ske under våren 2014 och att nätet skall vara färdigt hösten 2014. Delbetalningen av anslutningsavgiften ( 3.000 kr) är inte så brådskande men däremot medlemsavgiften , 200 kr är viktig så vi vet hur många vi kan räkna med.

Sven Boman / ordf

Dagsläget 27-08-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 27/8 2013

Hej, nu börjar medlemsavgifterna komma in. I dagsläget ca 140. Men vi väntar och hoppas på lika många till. De är ju ännu några dagar kvar av augusti! Jag uppmanar alla att fråga eller påminna grannar och vänner om medlemsavgiften.Delbetalningen av anslutningsavgiften 3.000 kr är också dags att betala, före 30/9. Några har frågat om vad som händer med dessa 3.000 kr om föreningen skulle få problem och lägga ned projektet. Då skall enligt stadgarna pengarna återbetalas till medlemmarna. I närtid har vi inte så stora kostnader, mest möteskostnader mm. Vi kommer att skriva avtal med var och en innan vi upphandlar grävning/ schaktning och fiberdragning. Då har vi också bättre koll på vad slutsumman blir. Fram till att man skrivit på avtalet finns ju möjlighet att backa ur och få tillbaka insatsen. Dock inte medlemsavgiften 200 kr. Jag hoppas dock verkligen att det inte skall behöva hända.Vi bedömer fortfarande att anslutningsavgiften totalt skall stanna vid 12.000- 15.000 kr. Vi kommer att kalla till extra medlemsmöte när vi har kostnadsbilden någorlunda klar. Det blir troligtvis tidigast i oktober. Tidsplan är svår att göra i nuläget men vi bedömer att grävstart skall kunna ske under våren 2014 och att nätet skall vara färdigt hösten 2014.Vi hade ett möte förra veckan med områdesansvariga för de områden vi har delat in Bunge och Ahr i. Vi kommer att ha nästa möte med dessa 12/9 för att de ska få info om vilka fastighetsägare som ännu inte svarat om de vill ha fiber eller inte. Därefter kommer de att hjälpa till med att kontakta dessa. De kommer också att ha en viktig roll när vi skall rekognosera var kabeldiken skall gå och när grävning och nedläggning av fiberslang genomförs

.// Ordf.

Dagsläget 07-08-2013

BUNGE FIBER! Dagsläget 27/8 2013

Hej, nu börjar medlemsavgifterna komma in. I dagsläget ca 140. Men vi väntar och hoppas på lika många till. De är ju ännu några dagar kvar av augusti! Jag uppmanar alla att fråga eller påminna grannar och vänner om medlemsavgiften.Delbetalningen av anslutningsavgiften 3.000 kr är också dags att betala, före 30/9. Några har frågat om vad som händer med dessa 3.000 kr om föreningen skulle få problem och lägga ned projektet. Då skall enligt stadgarna pengarna återbetalas till medlemmarna. I närtid har vi inte så stora kostnader, mest möteskostnader mm. Vi kommer att skriva avtal med var och en innan vi upphandlar grävning/ schaktning och fiberdragning. Då har vi också bättre koll på vad slutsumman blir. Fram till att man skrivit på avtalet finns ju möjlighet att backa ur och få tillbaka insatsen. Dock inte medlemsavgiften 200 kr. Jag hoppas dock verkligen att det inte skall behöva hända.Vi bedömer fortfarande att anslutningsavgiften totalt skall stanna vid 12.000- 15.000 kr. Vi kommer att kalla till extra medlemsmöte när vi har kostnadsbilden någorlunda klar. Det blir troligtvis tidigast i oktober. Tidsplan är svår att göra i nuläget men vi bedömer att grävstart skall kunna ske under våren 2014 och att nätet skall vara färdigt hösten 2014.Vi hade ett möte förra veckan med områdesansvariga för de områden vi har delat in Bunge och Ahr i. Vi kommer att ha nästa möte med dessa 12/9 för att de ska få info om vilka fastighetsägare som ännu inte svarat om de vill ha fiber eller inte. Därefter kommer de att hjälpa till med att kontakta dessa. De kommer också att ha en viktig roll när vi skall rekognosera var kabeldiken skall gå och när grävning och nedläggning av fiberslang genomförs.// Ordf.

Möte med områdesansvariga 12-08-2013

Möte med områdesansvariga.

Styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening vill samla alla områdesansvariga till ett möte torsdagen den 22 augusti kl. 18.30 i Träffpunktens lokaler med följande innehåll:

– Information om läget angående fiber till Bunge socken och delar av Fleringe

– Information om vilka alternativ vi har till val av nätentreprenör

– Föreningens hemsida

– Fiberkarta

– Kalkylblad

– Vilka förväntningar kan vi ställa på områdesansvariga?

Vi i styrelsen hoppas att de av er som får detta meddelande och som inte tidigare deltagit i möte med områdesansvariga vill komma till detta möte och bli en i denna grupp som hjälps åt att värva medlemmar till vår förening för anslutning av fiber och framöver har personliga kontakter med en grupp närboende.

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!

Styrelsen för Bunge Fiber

20130808

Uppstart 20-06-2013

Välkommen till BungeFiber.

Hej, nu börjar föreningen äntligen ta form. Bolagsverket klart, så nu är vi registrerade som ekonomisk förening och har fått ett organisationsnummer.Bankkonto/ bankgiro har vi klart hos Handelsbanken. De har även erbjudit sig att hjälpa till med lån för de som kan behöva det för anslutningsavgiften.Vi kommer inom kort ut med ett infobrev med svarstalong till alla fastighetsägare/ hushåll i Bunge samt Ahr i Fleringe. Där framgår att vi vill ha in en medlemsavgift på 200 kr, insättes på bankgironummer 186-7613 (Inbetalning via Internetbank ange referens ditt namn ochfastighetsbeteckning) senast 31/8 och en första delbetalning av anslutningsavgiften/medlemsinsatsen på 3.000 kr senast 30/9. Därefter kan vi bestämma närmare vad anslutningsavgiften blir när vi vet hur många medlemmar vi blir. Hittills har vi kalkylerat med en kostnad på 12- 15.000 kr som grundar sig på ett 10-årsavtal med Telia som många socknar på Gotland har gjort.Nu har det dykt upp några nya alternativ som vi i styrelsen överväger. Vi meddelar så snart vi har något konkret att berätta.Vi jobbar också för fullt med att få ett förmånligt fritids abonnemang.Det vi måste prioritera nu är att få med så många medlemmar som möjligt. Där hoppas jag att alla intresserade hjälper till att påverka vänner, bekanta och grannar att gå med i fiberanslutningen.Jag återkommer så snart vi har något nytt. Vi skall försöka ha hemsidan så aktuell och användbar för inlägg mm som möjligt.

Sven Boman / Ordförande

Dagsläget 01-08-2013

Nu är vi inne i augusti och ca 40 medlemsavgifter har kommit in. Vi har ju bestämt senast 31 augusti så det är hög tid att bestämma sig och betala in medlemsavgiften ,200 kr. Jag vädjar till alla att hjälpa till så att vi vet 31 augusti hur många anslutningar vi skall räkna med.Nästa steg som vi börjar förbereda nu är offertunderlag och då måste vi veta hur många och vilka som kommer att gå med. Det behöver vi för att beräkna hur många kilometer som skall grävas och hur mycket materiel ( slang, kopplingsskåp mm) som behövs. Då kan vi också bättre bedöma vad anslutningskostnaden blir.Vi jobbar nu i styrelsen med att uppdatera en digital fastighetskarta där vi efter hand markerar de som valt anslutning och som sedan behövs för att planera hur nätet skall dras på bästa sätt. Den kommer medlemmarna att kunna ta del av senare i höst när planeringen av nätet i princip är klart.Vi kommer i närtid också att kalla alla områdesansvariga och de som vill hjälpa/ avlasta dessa till ett informationsmöte. Vi behöver också några nya krafter för att avlasta de styrelsemedlemmar som nu tillika också är områdesansvariga.

Hoppas vi når 300 anslutningar!

Sven Boman / Ordförande Bunge Fiber ek förening