Till alla medlemmar!

Påminnelseavgifter.

Om kvartalsfakturan inte betalas i tid kommer en påminnelseavgift att debiteras med 60 kronor. Avgiften är dessutom momspliktig vilket innebär en extra, inte budgeterad, kostnad för vår förening. På sikt kan det innebära att vi måste höja kvartalsavgiften på grund av några medlemmars förseningsavgifter. Förra kvartalsavgiften missades av ett 25-tal medlemmar, vilket till viss del kan bero på att Fortnox på grund av en programuppdatering inte kunde skicka några e-fakturor, utan i stället skickade fakturor via e-post.

Vi uppmanar alla att kontrollera att ni lämnat korrekt e-postadress till föreningen och att alla betalar kvartalsfakturan i rätt tid för att inte drabbas av onödiga kostnader.

En fortsatt skön sommar önskar föreningens ordförande Janne Ohlsson.